DERS KODU : HUK 409

DERSİN ADI : İDARİ YARGI I

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: İdare Üzerindeki Denetim Yolları, İdari Yargının Türkiye’deki Gelişimi ve Özellikleri, İdari Yargı Kuruluşları, Görev Dağılımı ve Görev Uyuşmazlıkları, İptal Davası, Tam Yargı Davası, İdari Yargılama Usulü ile İlgili Temel İlkeler, İdari Yargılama Usulü İdarenin eylem ve işlemlerine karşı başvurulabilecek yargısal denetim yolları ile bu yargısal denetim sürecinde uyulması gereken kurallar ve yargısal denetimin hukuki sonuçlarını incelemektir.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Açıklamalı İçtihatlı Türk İdari Yargılama Hukuku, Cemil Kaya ve Bahtiyar Akyılmaz, Savaş Yayınevi

  2. İdari Yargıda Ehliyet ve Husumet, Çağlar Burak Burtan, Der Yayınevi

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.