DERS KODU : HUK 408

DERSİN ADI : İCRA VE İFLAS HUKUKU II

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 4-0

DERSİN TANIMI: İcra hukukunun kaynakları, icra teşkilatı, ilamsız icra, genel haciz yolu, icra takibinin başlaması, takip talebi, ödeme emri ve kesinleşmesi, ödeme emrine itiraz, itirazın iptali davası ve itirazın kaldırılması, haciz safhası, paraya çevirme, paraların paylaştırılması, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip, kiralar hakkındaki özel hükümler, ilamlı icra ve rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip ders kapsamında incelenecek konulardan bazılarıdır.

Bunu takiben ise külli icra hukuku adı altında iflâs hukuku işlenmektedir.

İflâsa ilişkin olarak, iflâs teşkilatı, iflâs yolları (genel iflâs yoluyla takip ve kambiyo senetlerine özgü iflâs yoluyla takip), takipsiz iflâs, iflâsın ertelenmesi, iflâsın hukuki sonuçları, iflâsın tasfiyesi, kapatılması ve kaldırılması konuları işlenmektedir. Öğrenciler iflâs hususunda kimlerin iflâs edebileceğini, bunun sonuçlarını, iflâsın takipli ya da takipsiz yapılmasına göre iflâs kararı verilmesi ve bunun borçlu ile alacaklıları nasıl etkilediğini bu aşamada görmektedirler. Özellikle kanunda son yapılan değişiklikle getirilen yeni düzenlemelere (iflâsın ertelenmesi vs.) öğrencilerin dikkati çekilmektedir.

İcra iflâs hukukundaki diğer kurumlar (ihtiyati haciz, tasarrufun iptal davaları, konkordato ve konkordato türleri ile sermaye şirketlerinin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması) da dersin son aşamasında işlenerek öğrencilerin icra iflâs hukuku bilgileri tamamlanmaktadır.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, İsmail Ercan, Seçkin Yayıncılık

  2. İcra ve İflas Hukuku, Mehmet Kodakoğlu, Savaş Yayınevi

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.