DERS KODU : HUK 406

DERSİN ADI : İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU II

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Sosyal güvenlik hukuku dersinde, Sosyal Güvenlik Kavramı, Sosyal Güvenliğin Çağdaş Eğilimleri ve Boyutları, Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Primli Rejim (İşçilerin Sosyal Güvenliği),  Sosyal Sigorta Türleri, Memurların Sosyal Güvenliği, Bağımsız çalışanların Sosyal Güvenliği, Sigortalı Hizmetlerinin  Birleşmesi, Bireysel Emeklilik ve Yatırım Sistemi, Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Primsiz Rejim konuları işlenmektedir.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Boyutuyla Psikososyal Riskler, Murat Kandemir, Legal Yayıncılık

  2. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Akademik Forumu, Fazıl Sağlam, Legal Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.