DERS KODU : HUK 404

DERSİN ADI : DEVLETLER ÖZEL HUKUKU II

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ:3-0

DERSİN TANIMI: Bu derste devletler özel hukukunun genel ilkeleri, Türk Kanunlar İhtilafı Sistemi, milletlerarası usul hukuku, vatandaşlık hukuku ve yabancılar hukuku okutulmaktadır. Bir Türk vatandaşı İtalya’da bir İngiliz’le akdettiği alım satım sözleşmesiyle o anda Yugoslavya’da bulunan bir malı satarsa bu sözleşmeye hangi hukuk uygulanacaktır? Dava nerede açılır? Bir Türk vatandaşının vefatında Almanya, İspanya ve Türkiye’de bulunan menkul ve gayrimenkulleri hangi ülke hukukuna göre intikal edecektir? gibi son derece ilginç konuların ele alındığı bu ders uluslararası uygulamalar açısından son derece önem arz eder. Haftalık ders saati 3 ve dersin kredisi 2’dir. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Devletler Hukuku, Enver Bozkurt ve Yasin Poyraz, Yetkin Yayınları

  2. Devletler Hususi Hukuku, Engin Nomer ve Aysel Çelikel, Beta Basım Yayın

  3. Milletlerarası Özel Hukuk, Filiz Berberoğlu Yenipınar, Aristo Yayınevi

  4. Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı, Celal Ülgen, Beta Basım Yayın

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.