DERS KODU : HUK 402

DERSİN ADI: DENİZ TİCARET VE SİGORTA HUKUKU II

HAFTALIK DERS UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Denizciliğin ortaya koyduğu özellikler ve tehlikeler, en eski çağlardan beri genel hukuk kurallarından ayrı olarak ve denizciliğin niteliğine uygun olarak özel hukuk kaidelerinin doğmasına rol açmıştır. Bu itibarla, deniz ticareti hukuku denizde icra edilen her çeşit taşıma; seyahat ve seyrüsefer düzenini özel hukuk ilişkileri açısından yöneten hukuk kuralları bütünü olarak karşımıza çıkmaktadır. D.E.Ü Hukuk Fakültesi’nin son senesinde okutulan bu ders ile öğrencilere deniz ticareti hukukunun temel kaynak; kavram ve kurumları öğretilmeye çalışılmaktadır. Bu çerçevede, deniz ticareti hukukunda ortaya çıkacak uyuşmazlık ve hukukî sorunların çözümünde öğrenciye bir yol haritası verilmektedir. Zira, bir hukuk dalının kaynak; kavram ve kurumlarını anlamış bir hukukçu o hukuk dalındaki dinamik değişmelere karşı her an tepki verecek durumdadır ve önüne gelen uyuşmazlıklarda kendini güvende hissedecektir. Diğer yandan, deniz ticareti hukukun diğer hukuk dallarıyla yakın teması öğrenciye hukuk öğrenimi boyunca öğrendiği bilgileri bir kez daha tekrar etmek için büyük bir fırsat oluşturmaktadır. Deniz ticareti hukuku kişiler hukuku, eşya hukuku, borçlar hukuku, icra hukuku, ticaret ve hatta kamu hukukuyla yakın ilişkisi, öğrencinin hukuk nosyonunu dördüncü sınıfta bir kez daha sınamasına imkan vermektedir.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Deniz Ticareti Hukuku 1, Bülent Sözer, Vedat Kitapçılık

  2. Deniz Ticareti Hukukunda Taşıtan ve Yükleten, Cüneyt Süzel, On İki Levha Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.