DERS KODU : HUK 401

DERSİN ADI: DENİZ TİCARET VE SİGORTA HUKUKU I

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: (I) Deniz Ticareti Hukukunun Kaynakları, (II) Gemi, (III) Donatan ve Donatma İştiraki, (IV) Gemi Adamları, (V) Navlun Sözleşmesi (1) Navlun Sözleşmesinin Tarafları ve İlgili Kişiler, (2) Navlun Sözleşmesinin Dış Ticaret Hukukunda Kullanılan Diğer Sözleşme Tipleriyle İlişkisi, (3) Navlun Sözleşmesinin İfası, (4) Konişmento, (5) Taşıyanın Sorumluluğu, (6) Taşıyanın Hakları, (VI) Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi, (VII)  Deniz Kazaları, (1) Çatma, (2) Müşterek Avarya, (3) Kurtarma Yardım, (4) Gemi ve Yük Alacaklısı Hakları.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Maritime Law, Yvonne Baat et al, Routledge.

  2. Deniz Ticareti Hukuku 1, Bülent Sözer, Vedat Kitapçılık

  3. Deniz Ticareti Hukukunda Taşıtan ve Yükleten, Cüneyt Süzel, On İki Levha Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.