DERS KODU : HUK 314

DERSİN ADI: HAVA VE UZAY HUKUKU

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Hava hukuku karmaşık ve teknik detayların, kuralların çok yoğun olduğu bir alan olması hasebiyle hukukçuların konuya daha fazla önem addetmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda, hava taşımacılığı alanındaki yasal mevzuat ulusal ve uluslararası boyutuyla incelenmektedir. Ders kapsamında hava taşımacılığı üç boyutta ele alınacak; a- özel hava hukuku, b- kamusal hava hukuku, c- hava araçlarının finansmanı, hava araçlarının çevreye zararları, konuları incelenecektir.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Practical Aviation and Aerospace Law, J. Scott Hamilton, ASA.

  2. Hava ve Uzay Hukuku, Ayhan Sorgucu, Legal Kitabevi

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.