DERS KODU : HUK 313

DERSİN ADI: MALİYE

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Maliye dersinde ilk olarak Özel Ekonomi ve Kamu Ekonomisi ile kamu kesiminde üretilen mal ve hizmetlerin çeşitleri, üretim kararlarının alınması ve üretim gelirleri bakımından belirlenip özel kesim ile karşılaştırılması, kamu kesiminin ekonomideki büyüklüğünü ve ekonomideki etkileri anlatılmakta; Maliyenin tanımı ve diğer bilim dallarıyla ilişkisi ve tarihî gelişimi ele alınmaktadır. Ders hakkındaki bu genel konular sonrasında, kamu hizmeti ve kamu harcamaları ele alınmakta, kamusal mal ve hizmetler tanımlanmakta, kamu harcamalarının çeşitleri ile günümüzdeki verimlilik ve etkinlikleri incelenmektedir. Daha sonra kamu gelirleri ve çeşitleri ile kamu gelirleri içinde en önemlisini teşkil eden vergi(ler) “vergi teorisi” konusu altında incelenmektedir. Vergi teorisinin temel esaslarının incelenmesinin sonrasında, Bütçe ve Bütçe Hukuku incelenmekte; Devlet Borçları ve Maliye Politikasının anlatımıyla konu anlatımları tamamlanmaktadır.

Maliye, devletin kullandığı mali araçları, onların belli amaçlara doğru yöneltilmelerini ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesini araştıran bir bilim dalıdır. Bu bağlamda, maliye, kamu harcaması, bütçe, vergileme, borçlanma vb. mali araçların bir yandan kişisel davranışlara, en sonunda, tüm ekonomik hayat üzerine ne gibi etkiler yaptığını incelemektedir.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Devlet Maaliyesi, Duran Bülbül, Savaş Yayınevi

  2. Maaliye Politikaları, Atilla Uyanık, Der Yayınevi

  3. Kamu Maliyesi, Metin Erdem ve Doğan Şenyüz, Ekin Basın Yayın

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.