DERS KODU : HUK 312

DERSİN ADI: VERGİ HUKUKU II

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Vergi hukuku ilişkisi, devlet ile kişiler arasında kurulan bir kamu hukuku ilişkisidir. Bu ilişkinin düzenlenmesi amacıyla kurulan kurallara uyulması gerekmektedir. Bu itibarla, vergi ödevleri kanunlarda belirtilen kurallara uygun olarak yerine getirilmelidir. Ancak, vergi yükümlü ve/ya da sorumlularının bazı hallerde vergi ödevleri konusunda bilerek veya bilmeyerek, isteyerek veya istemeyerek kanunlara aykırı davrandıkları bilinmektedir. Hukuka aykırı davranışlar niteliklerine bağlı olarak farklı vergi suçlarını oluşturmakta ve bu suçlara farklı nitelikte cezalar uygulanmaktadır. Vergi hukukunun vergi kanunlarına aykırı davranışlara ve bunlara ilişkin cezalara ilişkin bölümüne “vergi ceza hukuku” adı verilmektedir. Derste, vergi suç ve cezalarına ilişkin pozitif hukukta yer alan düzenlemelerin aktarılması yanında, vergi ödeme bilincinin yerleşmesi açısından bireysel ve toplumsal olarak yapılması gerekenler hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi hedeflenmektedir

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Vergi Hukuku, Çözümlü Örnek Olaylar, Engin Öner, Nobel Yayın Dağıtım

  2. Özel Hukuk Sözleşmelerinin Vergi Hukukunda Geçerliliği, Nihan Kurtulmaz, Legal Yayıncılık

  3. Maliye-Vergi Hukuku, İsmail Engin ve Serdar Şahin, Kuram Kitabevi

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.