DERS KODU : HUK 310

DERSİN ADI: CEZA USUL HUKUKU II

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 4-0

DERSİN TANIMI: Dersin içeriğini genel olarak Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen suç tipleri oluşturur. Ders kapsamında Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen suçların tamamı değil sadece uygulaması çok fazla olan suçlar ele alınmaktadır. Bu kapsamda örneğin Uluslararası Suçlar, Hayata Karşı Suçlar, Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar, Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar, Malvarlığına Karşı Suçlar, Hürriyete Karşı Suçlar, Şerefe Karşı Suçlar, Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar, Kamu Güvenine Karşı Suçlar, Kamu İdaresinin Güvenirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar, Adliyeye Karşı Suçlar detaylı olarak incelenmektedir.

Dersin temel kaynağını Türk Ceza Kanununun Özel Hükümler kısmı oluşturmaktır.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. M. Emin Artuk/Ahmet Gökcen/A. Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara, Adalet Yayınevi.

  2. Durmuş Tezcan/Mustafa Ruhan Erdem/R. Murat Önok, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Ankara, Seçkin Yayınevi.

  3. Veli Özer Özbek ve Diğerleri, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara, Seçkin Yayınevi.

  4. Mahmut Koca/İlhan Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara, Adalet Yayınevi.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.