DERS KODU : HUK 309

DERSİN ADI: CEZA USUL HUKUKU I

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Ders, Hukuk Fakültesinde 3. Sınıf senelik programda zorunlu ders olarak verilmektedir. Dersin içeriğini genel olarak, bir suç sonrası maddi gerçeğe ulaşabilmek için yapılan ve savcılık ile onun emrindeki kolluğun ön planda olduğu soruşturma aşaması ve ceza mahkemelerinde yapılan yargılama aşaması (kovuşturma) oluşturmaktadır.

Bu kapsamda Cumhuriyet Savcısının ve kolluğun suç işlendikten sonra suça ilişkin soruşturmada gerçekleştirmiş olduğu delil araştırmaları, yakalama ve tutuklama gibi koruma tedbirleri incelenmektedir. Ayrıca adliye teşkilatında içerisinde yer alan ceza mahkemelerinde yapılan yargılamanın tüm aşamaları bu ders kapsamında incelenmektedir.

Dersin temel kaynağını Ceza Muhakemesi Kanunu oluşturmaktır.

Dersin amacını işlenmiş olan bir suça ilişkin tüm şüphelerin ortadan kaldırılarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasında izlenmesi gereken süreci araştırmaktır. Ceza muhakemesinin maddi gerçeği ortaya çıkarırken temel hak ve özgürlükleri koruma, hem sanık hem de mağdur haklarını işlevsel kılma amacı dersinde bütününe hakim olmaktadır.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Criminal Law, Text, Cases and Materials, Jonathan Herring, Oxford University Press.

  2. Ceza Mahkemesi Hukuku, Prof. Dr. Bahri Öztürk, Seçkin Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50, Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.