DERS KODU : HUK 306

DERSİN ADI: KARA TİCARETİ HUKUKU II

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 4-0

DERSİN TANIMI: Ulaştırma araçlarında ve teknolojilerinde çağlar boyu önemli gelişmeler yaşanmıştır. Ulaştırma sektörünün yeniden şekillenmesine yol açan bu gelişmelerin hukuk sistemine yansımalarının değerlendirilmesi bu dersin amacını oluşturmaktadır. Dünyada ulaştırmanın genel hatları ile incelenmesi, Avrupa Birliği ulaştırma politikalarının tanıtılması, Avrupa Birliği ulaştırma koridorları ve ülkemizin Avrupa Birliği ulaştırma müktesebatına uyum süreci, Türkiye’nin ulaştırma koridorları kapsamındaki konumu, ulaştırma modları kapsamında; tarihçe, idari kurumlar, hukuki durum, altyapı, çevresel etkiler bu derste ele alınarak öğrencilerin konuyu çok yönlü değerlendirmesi sağlanacaktır.  Bu derste ayrıca taşımaylailgili tüm yasal düzenlemeler sözkonusu edilecektir.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Commercial Law, Paul Dobson and Rob Stokes, Sweet and Maxwell.

  2. Kara Ticareti Hukuku Dersleri, Oğuz İmregün, Filiz Kitabevi

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.