DERS KODU : HUK 305

DERSİN ADI: KARA TİCARETİ HUKUKU I

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 4-0

DERSİN TANIMI: Kara Ticareti Hukuku kavramı ve kapsamı. Taşıma türleri; karayolu, denizyolu, suyolu, havayolu, demiryolu, boru hatları. Eşya taşıma-yolcu taşıma. Ulusal taşıma-uluslararası taşıma. Taşıma Hukukunun kaynakları. Taşıma Hukukunda uygulanabilecek hükümlerin sırası. Uluslararası eşya taşıma; kavramı, unsurları, kullanılan belgeler, taşıma sözleşmesini kanıtlayan belgeler, alt taşıma-asıl taşıma sözleşmeleri, çoklu taşımalar, taşıma sözleşmelerinin tarafları, üçüncü şahıslar, taşıma aracıları, tarafların yükümlülükleri, Taşımayla ilgili uyuşmazlıklarda uygulanabilir hukuk ve uyuşmazlıkların çözümü yolları dersin içeiğini oluşturmaktadır. Ayrıca, Ulaştırma araçlarında ve teknolojilerinde çağlar boyu önemli gelişmeler yaşanmıştır. Ulaştırma sektörünün yeniden şekillenmesine yol açan bu gelişmelerin hukuk sistemine yansımalarının değerlendirilmesi bu dersin amacını oluşturmaktadır. Dünyada ulaştırmanın genel hatları ile incelenmesi, Avrupa Birliği ulaştırma politikalarının tanıtılması, Avrupa Birliği ulaştırma koridorları ve ülkemizin Avrupa Birliği ulaştırma müktesebatına uyum süreci, Türkiye’nin ulaştırma koridorları kapsamındaki konumu, ulaştırma modları kapsamında; tarihçe, idari kurumlar, hukuki durum, altyapı, çevresel etkiler bu derste ele alınarak öğrencilerin konuyu çok yönlü değerlendirmesi sağlanacaktır.  Bu derste ayrıca taşımayla ilgili yargı kararları incelenerek uygulama hakkında bilgi edinilmesi sağlanacaktır.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Kara Ticareti Hukuku Dersleri, Prof. Dr. Oğuz İmregün, Filiz Kitabevi

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.