DERS KODU : HUK 301

DERSİN ADI: MEDENİ USUL HUKUKU I

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ:4-0

DERSİN TANIMI: Medeni Usul Hukuku, kişilerin maddi hukuktan kaynaklanan sübjektif haklarının talep edilmesi ve korunmasına hizmet eden bir alan olup, 3. sınıfta öğrencilere özel hukuktan kaynaklanan bu sübjektif haklarının ihlali halinde bu haklara ilişkin bulunabileceği koruma, yerine getirilme ya da tazmin taleplerinin nasıl talep edileceği ve bu yolla medeni usul hukukunun varmak istediği genel barışın sağlanması ve taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözülmesi işlenmektedir.

Medeni usul hukukunun bu kapsamı çerçevesinde, medeni hukuka ilişkin uyuşmazlıklarda uyuşmazlığın çözümüne ilişkin başvurulacak yargı organları, görevli-yetkili mahkemeler, yargılamaya ilişkin genel ilkeler, dava türleri, davanın açılması, tahkikât aşaması ve bu aşamada taraf ve mahkeme usûl işlemleri, yargılamada ispat faaliyeti, ispat yükü, deliller ve hüküm aşaması ilk derece mahkemesinde görülecek yargılamaya ilişkin olarak işlenmektedir.

İlk derece mahkemesinde görülecek davalara ilişkin bu bilgilerin verilmesinden sonra ise, bunu istinaf kanun yolu ile yapılan değişikliklerin işlendiği kanun yolları, özel yargılama usûlleri, geçici hukuki koruma olarak ihtiyatî tedbir yargılaması ve  tahkim konusu izlemektedir.

Belirtilen bu hususlar kapsamında öğrencilerin özel hukuka ilişkin öğrendikleri bilgiler, talep ve takip edebilme şeklinde yapılandırılmaktadır. Sübjektif hak iddiasının, hangi mahkemede, nasıl talep edileceği ve bunun için yargılamada dikkat edilmesi gereken noktalar, tarafların neleri yapıp neleri yapamayacağı gibi hususlar ve yargılama sonunda verilecek kararın kesinleşmesinin öğretilmesi ile medeni usul hukuku dersinin amacına ulaşılmış olunacaktır.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Medeni Usul Hukuku (Temel Hukuk Kavramları) Doç. Dr. Murat Atalı, Seçkin Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.