DERS KODU : HUK 213

DERSİN ADI: LEGAL ENGLISH III

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ:2-0

DERSİN TANIMI: Bu ders, ingilizcenin temel yapılarının öğretildiği dilbilgisel izlence ve kelimelerin öğretildiği temalı konular olarak iki bölümde işlenir. Bu iki öge gramer üniteleri ve kelime üniteleri başlıkları altında dönüşümlü olarak işlenir. Ayrıca okuma ve yazma yetenekleri üzerinde de çalışmalar yapılır. Gramer üniteleri başlığı altında sayılabilen ve sayılamayan isimler, geçmiş zaman, yardımcı fiiller, zarflar, yer bildiren ifadeler, sıfatların dereceleri, mastarlar, fiilimsiler, şimdiki zamanın gelecek zaman anlamı ile kullanımı. Kelime bölümünde ise hava, mevsimler, coğrafi terimler, ülkeler, uyruk, vücudun bölümleri, yer tarif etmede kullanılan ifadeler, fiziksel görünümü anlatırken kullanılan sıfatlar, boş zamanlarda yapılan etkinlikler ve spor, ve fiziksel duyguları anlatmakta kullanılan kelimeler üzerinde çalışılır. Bu dersin sonunda öğrencilerin temel İngilizceyi okuyup yazabilmeleri ve günlük hayatta kullanabilmeleri beklenmektedir.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. International Legal Englishi Jeremy Day, Cambridge.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.