DERS KODU : HUK 212

DERSİN ADI: FİKRİ HUKUK

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Fikri hukuk dersinde temel olarak 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 3257 Sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserler Kanunu işlenmektedir. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında; Fikir ve Sanat Eserleri, ( ilim ve edebiyat eserleri, musiki eserleri, güzel sanat eserleri, sinema eserleri, işlenmeler ve derlemeler, alenileşmiş ve yayımlanmış eserler) Eser Sahibi, Eser Sahibinin Hakları, (manevi haklar, umuma arz salahiyeti, adın belirtilmesi salahiyeti, eserde değişiklik yapılmasını menetmek, mali haklar, (işleme hakkı, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı), Fikir ve Sanat Eserlerine ilişkin Sözleşme ve Tasarruflar, Fikir ve Sanat Eserlerine Tecavüz Halinde Açılacak Davalar, Konularına yer verilmektedir. 3257 Sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserler Kanunu kapsamında ise, film, video, ses taşıyıcısı ve benzeri terimler tanımlanmakta, eserlerin üretim ve ithalatı, kayıt ve tescili, denetimi, dağıtım ve gösterimi, telif hakkı konuları işlenmektedir.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Fikri Mülkiyet Hukuku, Engin Erdil, Vedat Kitapçılık

  2. Fikri Mülkiyet Hukukunda Esaslı Unsur Doktrini, Özge Karaege, Legal Yayıncılık

  3. Fikri Hukukta Eser Sahibinin Mali Haklarının Korunması, Ayşenur Şahin, Vedat Kitapçılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.