DERS KODU : HUK 211

DERSİN ADI: KİTLE HABERLEŞME HUKUKU

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Bu derste incelenecek konular; Telekomünikasyon hukukun tarihçesi (kavram, yasal düzenlemeler, hukuk düzeni içinde Telekomünikasyonun yeri, önemi ve tabi olduğu rejim ), Telekomünikasyon Hukukuna Hakim Olan ilkeler (evrensellik, serbest rekabet, açıklık – şeffaflık, eşitlik, süreklilik ve adaptasyon, hizmetin belli bir yetkilendirmeyle verilebilmesi), Telekomünikasyon Hizmetleri (telefon hizmetleri, telgraf ve posta hizmetleri, evrensel hizmet kapsamındakiler), katma değerli telekomünikasyon hizmetleri, Bağımsız Ulusal Düzenleyici Otorite -Telekomünikasyon Üst Kurulu (kuruluş, yapısı, yetkileri, yükümlülükleri, çıkardığı ikincil düzenlemeler ve önemi), Telekomünikasyon alanında evrensel hizmetler, telekomünikasyon hizmetlerinin belli bir yetkilendirmeyle yürütülmesi (görev sözleşmeleri, imtiyaz sözleşmeleri), telekomünikasyon alanının Özelleştirilmesi ve Liberalleşme, Telekomünikasyon Alanında Abonelik Sözleşmeleri (tanım, unsurları), Telekomünikasyon Alanında Alt Yapı ve Transmisyon Kullanım Sözleşmeleri, Transmisyon Kullanım Sözleşmeleri Telekomünikasyon Alanında Arabağlantı Sözleşmeleri, Telekomünikasyon Hizmeti Veren işletmeler, internet Hukuku (internet üzerindeki irade beyanları), internet Üzerinden Hukuki işlemler, elektronik imza, Telekomünikasyon Alanında Avrupa Birliği Direktifleri‟dir..

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Mass Media Law, Clay Calvert, Dan V. Kozlowski and Derigan Silver, Mc Graw Hill.

  2. Kitle Haberleşme Hukuku, Kayhan İçel Beta Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.