DERS KODU : HUK 210

DERSİN ADI: DEVLETLER GENEL HUKUKU II

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ:3-0

DERSİN TANIMI: Öğrencilerin, bu alana özgü kavramlar, terminoloji ve uluslararası ilişkilere uygulanan hukuki akıl yürütme aşamaları hakkında bilgi edinmesini ve bu alandaki analiz yeteneklerini geliştirmelerini sağlamaktır. Dersin içeriği başlıca şu konulardan oluşmaktadır: Uluslararası Kamu Hukukunun kaynakları (antlaşmalar, örf ve âdet), süjeleri, devlet ve unsurları, uluslararası kuruluşlar (Birleşmiş Milletler ve diğerleri), uluslararası ilişkilerin organları olarak elçilikler ve konsolosluklar, uluslararası yargı (Uluslararası Adalet Divanı v.s.), deniz, hava ve uzay ile ilgili sorunlar, kuvvet kullanma.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Devletler Umumi Hukuku, Prof. Dr. Yılmaz Altuğ, Çağlayan Kitabevi

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.