DERS KODU : HUK 205

DERSİN ADI: CEZA HUKUKU I

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 4-0

DERSİN TANIMI: Ders, Hukuk Fakültesinde 2. Sınıf senelik programda zorunlu ders olarak verilmektedir. Dersin içeriğini iki temel konu başlığı oluşturur: Suç Genel Teorisi ve Yaptırım Teorisi. Suç Genel Teorisi başlığı altında, Suçun Unsurları, Suçun Özel Görünüş Şekilleri, Yaptırım Teorisinde ise Cezalar ve Güvenlik Tedbirleri konuları işlenir. Ayrıca ders kapsamında yurtdışında işlenen suçlarda yetki sorunu, ceza kanunlarının kişi bakımından ve zaman bakımından uygulanma konuları da incelemektedir. Dersin temel kaynağını Türk Ceza Kanununun Genel Hükümler kısmı oluşturmaktır. Bu derste ayrıca; Ceza hukukunun en temel dersi olarak, Ceza Genel Hukuku dersinin amacı basit olarak; bir insan davranışının ne zaman suç teşkil ettiğini ve suç adı verilen insan davranışı karşılığında uygulanan yaptırımların neler olduğunu araştırılmaktadır.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Textbook of Criminal Law, Dennis J. Barker, Sweet and Maxwell.

  2. İzzet Özgenç, Türk Ceza Hukuku, Ankara, Seçkin Yayınevi.

  3. Mahmut Koca/İlhan Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, Seçkin Yayınevi.

  4. Mehmet Emin Artuk/Ahmet Gökcen/A. Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, Adalet Yayınevi.

  5. Hakan Hakeri, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, Adalet Yayınevi.

  6. Timur Demirbaş, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, Seçkin Yayınevi.

  7. Nur Centel/Hamide Zafer/Özlem Çakmut, Türk Ceza Hukukuna Giriş, İstanbul, Beta Yayınevi.

  8. Bahri Öztürk/Mustafa R. Erdem, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, Ankara, Seçkin Yayınevi.

  9. Veli Özer Özbek ve Diğerleri, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, Seçkin Yayınevi.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.