DERS KODU : HUK 204

DERSİN ADI: İDARE HUKUKU II

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 4-0

DERSİN TANIMI: İdare kavramı, idarenin eylemleri ve idari sözleşmeler, kamu hizmeti, idarenin sorumluluğu dersin başlıca konularıdır. Ayrıca idarenin oluşumunu etkileyen başlıca ilkeler ve sistemler incelenir. Merkezi idare ile yerel idare kavramları anlatılır. Kamunun teşebbüs ve iştirakleri hukuksal çerçevede ele alınır. Kamulaştırma konusu incelenir. Hukukun üstünlüğü, yargı denetimi konuları işlenir. Dünyadaki başlıca yargı denetimi sitemlerine değinilir.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. İdare Hukuku, Prof. Dr. Ahmet Nohutçu, Savaş Yayınevi

  2. İdare Hukuku El Kitabı, Oğuz Sancakdar ve diğerleri, Seçkin Yayıncılık

  3. İdare Hukuku I, Yazar Turan YILDIRIM (Prof. Dr.), Nur KARAN (Dr. ), Oniki Levha yayınevi

  4. Themis & İdare Hukuku, Yazarİsmail ERCAN, Ümit KAYMAK, Zehra ODYAKMAZ (Prof. Dr.), Oniki Levha yayıncılık

  5. İdari Uyuşmazlıklarda Yargı Öncesi Çözüm Usullerinin Uygulanabilirliği, YazarZehra ODYAKMAZ (Prof. Dr.), Serkan ÇINARLI (Dr. ), Orion Yayıncılık

  6. Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu, YazarSadettin DOĞANYİĞİT, Seçkin yayıncılık

  7. İdari Uyuşmazlıkların Çözümünde Yargı Dışı Bir Araç Olarak İdari Başvurular, YazarYusuf Sertaç SERTER,Legal Yayıncılık

  8. Kamu Personel Yönetimi, YazarNihat KAYAR, Ekin Basım Yayın, YazarMelikşah YASİN (Doç. Dr. ), Oniki Levha Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.