DERS KODU : HUK 203

DERSİN ADI: İDARE HUKUKU I

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 4-0

DERSİN TANIMI: Türkiye’nin İdari Yapısı, İdare Kavramı, İdare Hukuku ve İdare Hukuku’nun Özellikleri, İdare Hukuku’nu Etkileyen Anayasal İlkeler, İdare Hukuku’nun Kaynakları, İdarenin İşlem, Eylem ve Sözleşmeleri, Kamu Görevlileri, Kamu Malları, Kamu Hizmeti ve Kamu Hizmetinin Görülüş Yöntemleri, İdari Kolluk, İdarenin Sorumluluğu.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. İdare Hukuku, Prof. Dr. Ahmet Nohutçu, Savaş Yayınevi

  2. İdare Hukuku El Kitabı, Oğuz Sancakdar ve diğerleri, Seçkin Yayıncılık

  3. İdare Hukuku I, Yazar Turan YILDIRIM (Prof. Dr.), Nur KARAN (Dr. ), Oniki Levha yayınevi

  4. Themis & İdare Hukuku, Yazarİsmail ERCAN, Ümit KAYMAK, Zehra ODYAKMAZ (Prof. Dr.), Oniki Levha yayıncılık

  5. İdari Uyuşmazlıklarda Yargı Öncesi Çözüm Usullerinin Uygulanabilirliği, YazarZehra ODYAKMAZ (Prof. Dr.), Serkan ÇINARLI (Dr. ), Orion Yayıncılık

  6. Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu, YazarSadettin DOĞANYİĞİT, Seçkin yayıncılık

  7. İdari Uyuşmazlıkların Çözümünde Yargı Dışı Bir Araç Olarak İdari Başvurular, YazarYusuf Sertaç SERTER,Legal Yayıncılık

  8. Kamu Personel Yönetimi, YazarNihat KAYAR, Ekin Basım Yayın, YazarMelikşah YASİN (Doç. Dr. ), Oniki Levha Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.