DERS KODU : HUK 202

DERSİN ADI: MEDENİ HUKUK IV (BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER)

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 4-0

DERSİN TANIMI: 1) Borç ilişkisinin unsurları, nitelikleri, diğer sosyal ilişkilerden farkı 2) Borçlar Hukuku‟nun temel kavramları 3) Borcun kaynakları a) Hukuksal işlemlerden ve sözleşmelerden doğan borçlar b) Haksız fiilden doğan borçlar c) Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar 4) Borçların hüküm ve sonuçları a) ifa (ifa yeri, ifa zaman, ifa sırası, ifanın tarafları, başkasının fiili taahhüt, üçüncü kişi lehine sözleşme); para borçlarında ifa, akreditif. b) Borca aykırılık halleri (Temerrüt ve sonuçları) 5) Borç ilişkilerinde Özel Durumlar a) Mütesilsel borç b) Alacağın temliki, faktoring, borcun nakli c) şart-Cezai ġart 6) Borcu sona erdiren sebepler

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Tan Tahsin Zapata, Savaş Yayınevi

  2. Borçlar Hukuku Özel Bölüm, Rona Serozan, On İki Levha Yayıncılık

  3. Borçlar Hukuku Uygulamaları, Şahin Akıncı, Sayram Yayınları

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.