DERS KODU : HUK 118

DERSİN ADI: HUKUKTA METOD

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 1-0

DERSİN TANIMI: Hukuk Metodolojisi dersinde İyi bir hukukçu olabilmek, sahip olunması gereken vizyonu sunmak dersin temel amacıdır. Öncelikle öğrencilere yüksek öğrenim ve yüksek öğrenim kademeleri hakkında bilgi verilmektedir. Bu çerçevede belli bir alanda uzmanlaşmanın gerekliliği ve yüksek lisans ile doktora programlarının önemi üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, karşılaşılan somut hukuki sorunları çözmede doğru araştırma ve düşünme becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir. Bu derste ayıca aşağıdaki konular işlenmekte ve değerlendirilmektedir

1) Yüksek Öğretim

2) Yüksek Öğretim Kademeleri (Lisans, Lisansüstü)

3) Hukuk Öğretimi

4) Hukukçunun Yetiştirilmesi

5) Hukuk Alanında Kaynaklar

6) Metot-Mantık

7) Hukuk Problemleri

8) İnceleme, Sorun çözme, Yazma (Soyut Hukuk Problemleri, Somut-Çekişmeli Hukuk Problemleri).

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Legal Method Reasoning and Research Methodology, K. L. Bhatia and S. C. Srivastava.

  2. Hukuk Metodolojisi, Ahmet M. Güneş, Ekin Basın Yayın

  3. Hukuk Başlangıcı ve Metodolojisi, Yahya Deryal, Adalet Yayınevi

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.