DERS KODU : HUK 116

DERSİN ADI: TÜRK HUKUK TARİHİ

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Türk Hukuk Tarihi dersi kapsamında, yıl boyunca değinilen konuların ana başlıkları şu şekilde sıralanabilir: islamiyetten önce Türk Hukuku, islam Kamu ve Özel Hukuku, Tanzimat Dönemi‟ne kadar Osmanlı Devleti‟nin kamu hukuku ve örgütü, Tanzimat‟tan sonra Türk Hukuku‟nun gelişmesi ve Cumhuriyet Hukuku‟na geçiş

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Türk Hukuk Tarihi, M. Akif Aydın, Beta Basım Yayın

  2. Türk Hukuk Tarihi Dersleri, Mustafa Avcı, Mimoza Yayınları

  3. Genel Hukuk Tarihi, İbrahim Erol Kozak, Adalet Yayınevi

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.