DERS KODU : HUK 115

DERSİN ADI: HUKUKA GİRİŞ

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Hukukun toplumdaki fonksiyonu, hukuk kurallarının din, örf ve adet, ahlak kuralları ile karĢılaĢtırması, hukukta yorum metotları, hukukta usa vurma, kamu hukuku-özel hukuk ayrımı, normlar hiyerarşisi, pozitif hukuk, tabii hukuk, hukuk temel kavram ve kurumları (mülkiyet, sözleşmesi, egemenlik adalet vb.) ile çeşitli hukuk okulları bu ders kapsamında incelenen başlıca kavram ve konulardır.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Introduction to Law, Jaap Hage and Bram Akkermans, Springer.

  2. Hukuka Giriş, İlyas Doğan, Astana Yayınları

  3. Hangi Hukuka Giriş? Tekin Akıllıoğlu, İmaj Yayınevi

  4. Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Prof. Dr. Ömer Anayurt, Seçkin Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.