DERS KODU : HUK 114

DERSİN ADI: LEGAL ENGLISH II

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Bu ders, İngilizcenin temel yapılarının öğretildiği dilbilgisel izlence ve kelimelerin öğretildiği temalı konular olarak iki bölümde işlenir. Bu iki öge gramer üniteleri ve kelime üniteleri başlıkları altında dönüŞümlü olarak işlenir. Ayrıca okuma ve yazma yetenekleri üzerinde de çalışmalar yapılır. Gramer üniteleri başlığı altında, alfabe, basit isim cümleleri, yer bildiren isim cümleleri, sayılar, iyelik sıfatları, geniş zaman, şimdiki zaman, emir cümleleri, gibi yeni başlayanlar için gerekli olan yapılar öğretilir. Kelime bölümünde ise renkler, aile ilişkileri, günlük kullanılan nesneler, tekil- çoğul isimler, yiyecek ve içecek, günler ve aylar, giysiler, meslekler, yer bildiren edatlar ve insanları betimlerken kullanılan sıfatlar üzerinde çalışılır. Bu dersin sonunda öğrencilerin temel İngilizceyi okuyup yazabilmeleri ve günlük hayatta kullanabilmeleri beklenmektedir.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. International Legal Englishi Jeremy Day, Cambridge.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.