DERS KODU : HUK 113

DERSİN ADI: LEGAL ENGLISH

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ:2-0

DERSİN TANIMI: Dersin amacı, hukukun temel kavramlarının İngilizce karşılıklarının öğretilmesidir. Bu çerçevede, çeşitli uluslararası yargı mercilerinin kararları incelenerek hukuk terminolojisinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Dersi veren öğretim üyesinin tercihine ve dersi seçen öğrencilerin taleplerine bağlı olarak derste okutulacak olan materyal ve ders içeriği güncellenmektedir. Özellikle insan hakları konusu irdelenmekte, bu çerçevede Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması Konusundaki Avrupa Sözleşmesi (AİHS) ve Strasbourg makamlarının içtihadı ele alınmaktadır.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. English for Legal Professionals, Andrew Frost, Oxford.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.