DERS KODU : HUK 110

DERSİN ADI: SİYASET BİLİMİ II

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 2-0

DERSİN TANIMI: Siyasal iktidarın meşruluk sorunu. Elitler, siyasal davranış ve siyasal katılma, siyasal güç, siyasal partiler, baskı grupları, kamuoyu, demokrasi, seçim, siyasal gelişme ve modernleşme, siyasal sistem ve rejimler. Uluslararası ilişkiler ve örgütler.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Siyaset Bilimi’nde Kuram-Yöntem- Güncel Yaklaşımlar, Baran Dural, Paradigma Akademi

  2. Politik Pazarlama, Ahmet Tan, Papatya Bilim Yayınevi

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.