DERS KODU : HUK 108

DERSİN ADI: İKTİSAT II

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Bu dersin amacı temel iktisat teorisini makro boyutta ele alan konularını ileri bir düzeyde ele almaktır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler ülke ve ülkeler arası ekonomiyi, genel denge teorileri konularını açıklayabilecek ve tartışabilecek düzeye gelebilmelidirler.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. İktisadi Planlama, Ş.Mustafa Ersungur, İmaj Yayınevi

  2. İktisadi Kriz Teorileri, Murat Kaykusuz, Ekin Basın Yayın

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.