DERS KODU : HUK 107

DERSİN ADI: İKTİSAT I

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: İktisat dersi kapsamında, birinci yarıyıl Mikroiktisat, ikinci dönem Makroiktisat konuları okutulmaktadır. Mikroiktisat kapsamında, tüketici ve üretici davranışları, tam rekabet ve aksak rekabet (monopol, oligopol, monopollü rekabet) piyasaları, bölüşüm konuları incelenmektedir. Makroiktisat kapsamında ise, makroekonominin genel çerçevesi verildikten sonra, milli gelir, mili gelirin ölçülmesi, büyüme, tüketim, yatırım, istihdam, enflasyon, maliye ve para politikaları, konjonktürel dalgalanmalar ve uluslararası ticaret konuları tartışılmaktadır.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. İktisada Giriş, Mehmet Akif İçke, Der Yayınevi

  2. İktisadi Sistemleri, Erdal Türkkan, Orion Kitabevi

  3. Law and Economics, Robert Cooter and Thomas Ulen.

  4. İktisadın Temelleri, İlker Parasız, Orion Kitabevi

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.