DERS KODU : HUK 105

DERSİN ADI: ANAYASA HUKUKU I

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ:3-0

DERSİN TANIMI: Anayasa Hukuku dersi kapsamında, yıl boyunca değinilen konuların ana başlıkları şu şekilde sıralanabilir: Anayasa kavramı, anayasa türleri, Cumhuriyetin temel prensipleri, temel hak ve özgürlükler, hükümet sistemleri, anayasaların değiştirilmesi sorunu ve olağanüstü yönetim usulleri ile anayasa yargısı

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Constitutional Law, Chemerinsky, Wolters Kluwer.

  2. Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları, YazarMurat YANIK (Dr. ), Der Yayınları

  3. 1982 Anayasası’nda Milletvekilliği Statüsünün Kazanılması ve Sona Ermesi, Gökhan DÖNMEZ (Dr. ), Adalet Yayınları

  4. Sayıştay Hukuku, Yazar M. Kamil MUTLUER, Bilgi üniversitesi yayınları.

  5. Türkiye için Yeni Bir Anayasa Modeli, Yazar Atilla ÇOŞKUN, Legal Yayıncılık

  6. Anayasalcılık ve Demokrasi, Yazar Ergun ÖZBUDUN (Prof. Dr. ), Bilgi Üniversitesi Yayınları

  7. Anayasa Hukuku ve Türk Anayasa Hukuku Uygulamaları, Yazar Tevfik Sönmez KÜÇÜK (Dr. ), Legal yayıncılık

  8. Anayasa ve İdare Hukuku Temel Mevzuatı, Yazar Hakan ÜZELTÜRK (Prof. Dr. ), Legal Yayıncılık

  9. Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru, Yazar Korkut KANADOĞLU (Prof. Dr. ), Oniki levha Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.