DERS KODU : HUK 104

DERSİN ADI: ROMA HUKUKU II

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ:3-0

DERSİN TANIMI: Bu dersin konusunu, Roma‟nın Anayasal düzeni Siyasi tarihi ve bu siyasi yapıya iliĢkin siyasi doktirinler oluşturmaktadır. Roma‟nın siyasi tarihi ile kastedilen, küçük-kent devletinden merkezileşmiş bir imparatorluğa dönüşen Roma‟nın kuruluşu, geçirdiği değişiklikler, gelişmeler, devlet içindeki insanların, grupların çatışmaları, bu çatışmaların hangi siyasi yapıya yol açtığı ve imparatorluğun hangi nedenlerle sona erdiğidir. Bir şehir-devletinin imparatorluğa dönüşerek birbirinden çok farklı kültürleri egemenliği altında Roma‟nın günümüze en önemli katkıları, dünya barışını sağlayan ve koruyan bürokratik bir yönetim anlayışı ile gelişmiş bir hukuk kültürüdür. Hukuk kültürü, Roma Özel Hukukunun; Cumhuriyet döneminde oluşan ve Pirincipatus Dönemi‟nde de varlığını sürdüren, dünya barışını sağlamayı hedefleyen bürokratik yönetim anlayışı ile Roma Hukukunun konusunu oluşturmaktadır

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Roma Kişiler Hukuku, Duygu Özer Sarıtaş, Dora Yayıncılık

  2. Roma Özel Hukuku Uygulamalı Çalışmaları, Seçkin Yayıncılık

  3. Roma Hukukunda Manus Kurumu, Duygu Tahan Orhan, On İki Levha Yayıncılık

  4. Roma Hukuku ve Güncellik, Yener Ünver, Seçkin Yayıncılık

  5. Roma Hukuku Pratik Çalışmaları ve Temel Kavramlar, Nurcan İpek, On İki Levha Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.