DERS KODU : HUK 103

DERSİN ADI: ROMA HUKUKU I

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 3-0

DERSİN TANIMI: Hukuk Fakültelerinin 1. sınıflarında zorunlu ders olarak okutulan ve Türk Medeni Hukukunun temelini oluşturan Roma imparatorluğunun hukukudur. Roma Hukuku günümüzde başta Kıta Avrupasını oluşturan devletlerin hukuku olmak üzere dünyadaki pek çok ülkenin hukuk sistemlerinin de temelini oluşturan bir hukuk sistemidir. Türk Medeni Kanununda olduğu gibi Medeni Kanunumuzun mehazı olan isviçre Medeni Kanunu üzerinde de Roma Hukukunun derin etkileri hissedilmektedir. Roma Hukuku kuralları (kanunları ve senato kararları) birdenbire ortaya çıkmamış Roma Halkının yaşam tecrübelerinin sonucu çok uzun bir sürecten geçerek oluşmuşlardır. Bu nedenle bundan 2000 yıl önce geçerli olan hukuk kuralları bugün bile uygulama alanı bulmaktadır. Roma Hukuku dersinde Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Borçlar Hukuku (Borçların Kaynakları-Sözleşmeler-Haksız Fiiller ve Borçların Sona ermesi),Eşya Hukuku (Ayni Hak Mülkiyet – Zilyetlik – Sınırlı Ayni Haklar) ve Medeni Usul Hukukunun temel ilkeleri öğretilmektedir.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Borkowske’s Textbook on Roman Law, Paul J. Du Plessis, Oxford University Press.

  2. Roma Kişiler Hukuku, Duygu Özer Sarıtaş, Dora Yayıncılık

  3. Roma Özel Hukuku Uygulamalı Çalışmaları, Seçkin Yayıncılık

  4. Roma Hukukunda Manus Kurumu, Duygu Tahan Orhan, On İki Levha Yayıncılık

  5. Roma Hukuku ve Güncellik, Yener Ünver, Seçkin Yayıncılık

  6. Roma Hukuku Pratik Çalışmaları ve Temel Kavramlar, Nurcan İpek, On İki Levha Yayıncılık

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.