DERS KODU : HUK 102

DERSİN ADI: MEDENİ HUKUK II

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ: 4-0

DERSİN TANIMI: Hukukun Temel Kavramları dersinin kapsamına hukuk kavramı, hukukun kaynakları, hukuk dalları ve hukukun uygulanması konuları girmektedir. Bu bağlamda, hukuk kuralları ile diğer toplumsal davranış kuralları arasında ilişki kurulmakta, yaptırım kavramı irdelenmekte ve pozitif hukuk/ideal hukuk, evrensel hukuk/yerel hukuk, yazılı hukuk/yazılı olmayan hukuk ayrımı, hukukun adalet ve insan hakları ile ilişkisi ele alınmakta, başlıca hukuk sistemleri hakkında bilgi verilmektedir. Hukukun kaynakları çerçevesinde, hukuk kaynağı kavramı açıklanmakta, hukukun kanun, uluslararası antlaşma, tüzük vb yürürlük kaynakları, gelenek hukuku ve yardımcı kaynaklar hakkında bilgi verilmektedir. Hukuk dalları kapsamında ele alınan başlıca konuları, hukukun dallara ayrılması sorunu, Kamu Hukuku/Özel Hukuk ayrımı, Kamu Hukuku ve Özel Hukukun alt-dalları oluşturmaktadır. Hukukun uygulanması konusu kapsamında, hukukun yer, zaman bakımından uygulanması, hukuk kurallarının türleri, kuralların yorumlanmasına ilişkin başlıca yöntemler açıklanmakta, yasa boşluğu, kıyas, yargıcın hukuk yaratması hakkında bilgi verilmektedir

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

  1. Medeni Hukuk, Tan Tahsin Zapata, Savaş Yayınevi

  2. The Code of Civil Procedure, S C Sarkar and P C Sarkar, Lexis Nexis.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.