DERS KODU : HUK 101

DERSİN ADI: MEDENİ HUKUK I

HAFTALIK DERS VE UYGULAMA SAATİ:4-0

DERSİN TANIMI: Medeni hukukun temel ilkelerini, medeni kanunun başlangıç hükümlerini içerir. Bunlar medeni kanunun ilk yedi maddesinde yer alır. Objektif ve sübjektif iyiniyet, hâkimin takdir hakkı, hukukun uygulanması ve ispat yükü başlıca konularıdır. şahsın Hukuku: Hukuki anlamda şahıs kavramı ve gerçek ve tüzel kişiler arasında yer alan farklar incelenir. Hak ve fiil ehliyeti kavramları açıklanır. Bu dersin kapsamı içinde ikametgâh ve isim konuları da yer alır. Ayrıca, dernekler ve vakıflar da dersin konusunu oluĢturur. Aile Hukuku: Aile kavramı ve oluşumu, nişanlanma, evlenme, eşlerin yükümlülükleri, mal rejimleri, evliliğin sona ermesi, boşanma evlat edinme, velayet ve vesayetin çeşitleri bu ders kapsamında incelenen konulardır.

DERS KİTABI VE YARDIMCI KİTAPLAR:

      1. Medeni Hukuk, Tan Tahsin Zapata, Savaş Yayınevi

      2. The Code of Civil Procedure, S C Sarkar and P C Sarkar, Lexis Nexis.

DERS DEĞERLENDİRMESİ:

Katılımcılık/Devamlılık %10,

Vize/ Yarı –Dönem Sınavı %30,

Ödevler %10,

Final Sınavı %50,

Devamlılık; Asgari % 95zorunludur.